dr Elżbieta Jaskulska

Wpisy gościnne

Bioarcheolog pracujący w Zakładzie Bioarcheologii Wydziału Archeologii UW. Specjalizuje się w analizie szczątków ludzkich odkrytych podczas wykopalisk archeologicznych, w tym głównie w analizie szczątków poddanych kremacji.

Zobacz inne artykuły autora

widget instagram lenovo
widget twitter lenovo
widget facebook lenovo
widget youtube lenovo