Newsy

Lenovo ogłasza rekordowe wyniki finansowe za trzeci kwartał, dzięki strategii stabilnego wzrostu

3 lutego 2021Lenovo

wyniki_finansowe

Drugi kwartał z rzędu z rekordowymi wynikami pod względem przychodów, dochodu przed opodatkowaniem i zysku netto

W skrócie

Przychody Grupy wzrosły o 22% w ujęciu rok do roku do 17,2 mld USD

Dochód przed opodatkowaniem w kwartale wyniósł 591 mln USD — wzrost o 52% w ujęciu rok do roku

Dochód netto wzrósł o 53% w ujęciu rok do roku do 395 mln USD

Wszystkie główne działy firmy osiągnęły wzrost przychodów i zysków w ujęciu rok do roku

Grupa zapowiada zmiany organizacyjne sprzyjające realizacji strategii wzrostu opartej na usługach i transformacji

Grupa Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) poinformowała dziś o rekordowych przychodach w trzecim kwartale wynoszących 17,2 mld USD, co oznacza skok o 22% w ujęciu rok do roku.  Był to już drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu wszystkich głównych działów, a także transformacyjnych dziedzin działalności firmy. Firma pobiła nowe rekordy także pod względem zysków — dochód przed opodatkowaniem za III kwartał wzrósł o 52% w ujęciu rok do roku do 591 mln USD, a dochód netto o 53% rdr do 395 mln USD. Stabilny wzrost Lenovo umocnił się dzięki ofercie innowacyjnych produktów, która szybko dostosowuje się do kultury pracy, nauki i rozrywki w domu rozwijającej się wskutek szybko zachodzących zmian na świecie. Jednocześnie inwestycje w transformacyjne dziedziny działalności wciąż przynoszą nowe możliwości do długoterminowego rozwoju.

Podstawowy zysk na akcję w trzecim kwartale roku finansowego wyniósł 3,31 centa USA czyli 25,66 centa hongkońskiego.

„Kolejny rekordowy kwartał odzwierciedla naszą innowacyjną ofertę oraz doskonałość operacyjną, które przyczyniły się do wzrostu we wszystkich działach” — powiedział Yuanqing Yang, prezes i dyrektor naczelny Lenovo. „Rok 2020 był zdecydowanie pełnym wyzwań okresem, który spowodował istotne zmiany na świecie. Firma Lenovo szybko zareagowała jednak na potrzeby rynku związane z nowymi trendami w stylu pracy i życia, co zaowocowało wysokimi wynikami. Obecnie zaczynamy obserwować efekty naszych nakładów transformacyjnych i będziemy nadal inwestować w technologie oraz innowacyjność, stymulować inteligentną transformację w różnych branżach i osiągać stabilny wzrost”.

Prognoza biznesowa

Wyzwania z roku 2020 w różnym stopniu utrzymują się też w roku bieżącym. Należą do nich niepewność geopolityczna, niedobory dostaw wynikające z dużego popytu, a także globalna pandemia COVID-19. Lenovo jest jednak firmą globalną, działającą na 180 rynkach i dysponującą ponad 30 zakładami produkcyjnymi na całym świecie, dlatego prognozy na rok 2021 rysują się pozytywnie. Nowy światowy standard pracy, nauki i rozrywki w domu będzie nadal kształtować długoterminowe i trwałe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz rozwiązania chmurowe i infrastrukturalne.

Omówienie wyników grup

Intelligent Devices Group (IDG) jest nadal liderem wzrostu Lenovo, a jej dział PC and Smart Devices Group (PCSD) odnotował kolejny historyczny kwartał. Przychodom na poziomie 14 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w ujęciu rok do roku, towarzyszył o 35% wyższy dochód przed opodatkowaniem w wysokości 925 mln USD oraz rekordowa marża zysku 6,6%. Na znakomite wyniki kwartalne Lenovo wpłynęła doskonałość operacyjna Lenovo, która umożliwiła wykorzystanie popytu na całym świecie, a także oferta innowacyjnych produktów, która szybko dostosowała się do zmieniających się potrzeb klientów związanych z pracą, nauką i rozrywką w domu. Koncentracja na innowacyjności i segmentach rozwojowych pomogła w umocnieniu się Lenovo na 1. miejscu wśród producentów komputerów PC i obecnie firma ma rekordowy udział w rynku światowym wynoszący 25,3%. Solidne wyniki uzyskały wszystkie regiony. Ameryka Północna odnotowała 60‑procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku, region EMEA po raz pierwszy osiągnął 1. pozycję pod względem udziału w rynku, w regionie Azji i Pacyfiku rentowność pobiła nowy rekord, a dostawy w Chinach wzrosły o 30% w ujęciu rok do roku. Grupa postrzega wzrost na rynku PC w ujęciu rok do roku jako długoterminową zmianę w sektorze technologii, która utrzyma się długo po zakończeniu pandemii. Z ostatnich danych IDC wynika, że rynek łącznie przekroczył 300 milionów sztuk w 2020 roku, na co wpłynął pomyślny IV kwartał roku kalendarzowego. Potwierdza to przekonanie Lenovo o tym, że trendy związane z pracą, nauką i rozrywką w domu będą sprzyjać korzystaniu z jednego urządzenia na osobę i zwiększaniu zapotrzebowania na komputery PC, tablety oraz urządzenia inteligentne w dłuższej perspektywie. Lenovo będzie nadal koncentrować się na łączeniu innowacyjności pod kątem zaspokajania nowych potrzeb klientów z doskonałością operacyjną, która umożliwi wykorzystanie wysokiego popytu w przyszłości.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku oraz powrócił do dobrej formy po negatywnych konsekwencjach pandemii COVID-19, nie tylko odzyskując rentowność, ale wręcz osiągając jej najwyższy poziom od przejęcia Motoroli. Solidnym wynikom w Ameryce Łacińskiej i Północnej towarzyszyła szybka ekspansja w Europie i Azji. W regionach tych udało się osiągnąć dwu- i trzycyfrowy wzrost dzięki rozwojowi relacji z operatorami i atrakcyjniejszemu miksowi produktowemu. Dział będzie kontynuował rentowny rozwój dzięki solidnej ofercie produktów oraz innowacjom związanym z łącznością 5G.

Data Center Group (DCG) uzyskała rekordowe przychody 1,63 mld USD dzięki kompleksowemu rozwojowi, a ponadto zwiększyła rentowność o prawie cały punkt procentowy w ujęciu rok do roku. Segmenty dostawców usług chmurowych oraz dużych przedsiębiorstw i MŚP osiągnęły wzrost w ujęciu rok do roku przewyższający wskaźniki rynkowe. Segment dużych przedsiębiorstw i MŚP uzyskał przychody na poziomie 1 mld USD — najwyższe od trzech lat, a segment pamięci masowej osiągnął rekordowe przychody i prześcignął rynek o 11 punktów. Nowy rekord pobiły też przychody w segmencie infrastruktury zdefiniowanej programowo i usług. Rozwiązania chmury prywatnej Lenovo TruScale w modelu „infrastruktura jako usługa” wraz z SAP HANA Enterprise Cloud zostały dobrze przyjęte na rynku i generują wysoki popyt, a dział umocnił się na 1. miejscu listy superkomputerów TOP500. W przyszłości będziemy wykorzystywać rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu chmury hybrydowej i infrastruktury IT oraz prześcigać rynek pod względem wzrostu, zwiększając jednocześnie rentowność.

Działy realizujące inteligentną transformację Lenovo po raz kolejny osiągnęły znaczące postępy. Przychody* z oprogramowania i usług wzrosły o niemal 36% do nowego rekordowego poziomu prawie 1,4 mld USD, co stanowi ponad 8% całych przychodów grupy. Przychody* działów usług powiązanych, usług zarządzanych i rozwiązań osiągnęły wzrost wynoszący odpowiednio niemal 26%, 73% i 49% w ujęciu rok do roku, a segment Device-as-a-Service może się pochwalić wysokim, dwucyfrowym wzrostem (74%) w ujęciu rok do roku. Wzrosły także przychody w segmencie e-commerce, o niemal 45% w ujęciu rok do roku, bijąc kolejne rekordy. Te znakomite wyniki potwierdzają znaczenie inteligentnej transformacji jako katalizatora długoterminowego wzrostu dla Grupy. W przyszłości Grupa zamierza się rozwijać, wykorzystując swoje doświadczenie i zdolności w segmentach inteligentnej produkcji przemysłowej, inteligentnej edukacji oraz inteligentnych rozwiązań do opieki zdrowotnej.

Nowa struktura organizacyjna na rok finansowy 2021/2022

Lenovo zapowiada dziś także nową strukturę organizacyjną, która umożliwi wykorzystanie szans rozwojowych Grupy wynikających z transformacji opartej w znacznym stopniu na usługach. Od 1 kwietnia 2021 r. Lenovo połączy zespoły i zasoby związane z usługami oraz rozwiązaniami z całej firmy w specjalny dział Solutions & Services Group (SSG). SSG będzie stymulować dalszą transformację firmy, rozwijając stopniowo działalność w zakresie inteligentnych rozwiązań branżowych, usług powiązanych, usług zarządzanych oraz oferty rozwiązań typu „jako usługa”, w tym DaaS i TruScale™.

W związku z tym działalność Lenovo będzie zorganizowana w trzech głównych grupach biznesowych zgodnie z firmową strategią 3S (Smart IoT, Smart Infrastructure i Smart Verticals — inteligentnych rozwiązań IoT, infrastrukturalnych i branżowych): IDG (Intelligent Devices Group) — skoncentrowanej na inteligentnych rozwiązaniach IoT, ISG (Infrastructure Solutions Group, dotychczas Data Center Group, DCG) — skoncentrowanej na Inteligentnej infrastrukturze oraz SSG — skoncentrowanej na inteligentnych rozwiązaniach branżowych i usługach. Grupą IDG będzie kierować w skali globalnej Luca Rossi (obecnie starszy wiceprezes PCSD w EMEA i Ameryce Łacińskiej). Grupą ISG będzie nadal kierować w skali globalnej Kirk Skaugen. Nowo powołaną globalną grupą Lenovo Solutions & Services Group (SSG) będzie kierować Ken Wong (obecnie starszy wiceprezes i prezes PCSD w regionie Azji i Pacyfiku).

Ponadto działy sprzedaży Lenovo na całym świecie zostaną podzielone na region chińskimiędzynarodowy dział sprzedaży. Na ich czele staną odpowiednio Liu Jun  (aktualnie wiceprezes wykonawczy i prezes IDG w Chinach) oraz Matt Zielinski (obecnie starszy wiceprezes i prezes PCSD w Ameryce Północnej). Będzie to sprzyjać większej synergii i efektywności między grupami biznesowymi. Liderzy ci będą bezpośrednimi podwładnymi Yuanqinga Yanga i będą zasiadać w Komitecie Wykonawczym Lenovo (Lenovo Executive Committee, LEC).

Gianfranco Lanci, prezes korporacyjny i dyrektor operacyjny poinformował o planach przejścia na emeryturę we wrześniu 2021 r. Do tego czasu będzie nadal pełnić swoje funkcje w Grupie Lenovo i odpowiadać za operacje biznesowe na świecie wszystkich grup biznesowych oraz działu sprzedaży.

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH
za trzeci kwartał roku finansowego zakończony 31 grudnia 2020 r.
(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

  III kw. 20/21III kw. 19/20ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody 17 24514 10322%
Zysk brutto 2786226523%
Marża zysku brutto 16,2%16,1%0,1 pkt
Koszty operacyjne (2085)(1777)17 %
Stosunek kosztów do przychodów 12,1%12,6%0,5 pkt
Zysk operacyjny 70148844%
Inne koszty pozaoperacyjne netto (110)(98)12%
Dochód przed opodatkowaniem 59139052%
Opodatkowanie (160)(85)89%
Zysk za okres 43130541%
Udziały niedające kontroli (36)(47)(23)%
Zysk przypadający na akcjonariuszy 39525853%
Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony
  3,313,08 2,162,07 1,151,01
wyniki finansowe LENOVO


Jak przydatny był ten post?

Kliknij gwiazdkę, aby go ocenić!

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Dotychczas brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.


Powiązane Artykuły

Ruszyła sprzedaż rewolucyjnego ThinkPada X1 Nano

Lenovo

X1 Titanium Yoga - najsmuklejszy ThinkPad w historii

Lenovo

Elegancki ThinkBook wprowadza nowe sposoby pracy mobilnej i zdalnej

Lenovo

Komentarze do artykułu


widget instagram lenovo
widget twitter lenovo
widget facebook lenovo
widget youtube lenovo
Read previous post:
fale mózgowe lenovo
Fale mózgowe mogą zastąpić konwencjonalne kontrolery? Poznaj interfejs przyszłości

Wyobraź sobie grę, w której do sterowania bohaterem niepotrzebny jest ani pad, ani klawiatura. Zamiast zewnętrznych urządzeń do kierowania losem...

Close